Resistències Artístiques CMCV

Resistències Artístiques

Des del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) entenem l’art i els processos de creació contemporània com a instruments d’expressió, però també de comprensió i reflexió de la realitat. I de la mateixa manera entenem l’educació a través de l’art com una eina primordial en els processos d’aprenentatge.

L’objectiu d’aquest programa és incorporar els llenguatges de la creació contemporània als processos d’aprenentatge formals ampliant també l’àmbit professional de les creadores i creadors, mitjançant la producció de projectes artístics col·laboratius en centres escolars de la Comunitat Valenciana.

Cada curs se seleccionen trenta projectes, mitjançant convocatòria pública, amb la intenció de crear entorns de treball col·laboratius que uneixen art i educació. Els projectes són presentats per les creadores i creadors i han d’involucrar a la comunitat educativa, considerant tant a estudiants com a professors, agents actius d’un procés de creació artística contemporània, participatiu i relacional, mitjançant el qual atendre les demandes i necessitats d’una determinada comunitat escolar. D’aquesta manera, els projectes que es presenten han de tenir com a objectius:

  • Visibilitzar la situació dels entorns escolars mitjançant l’aplicació de processos de creació artística contemporània.
  • Fomentar la creació artística contemporània com a eina d’anàlisi i reflexió de problemàtiques socials en l’àmbit escolar.
  • Promoure la capacitat social de resoldre problemes mitjançant el treball en comunitat.
  • Establir relacions entre la creació artística contemporània i els àmbits d’educació formal.